Informacje

1 Terminal TSIP
2 Centralka IP
3 Przycisk kasujący
4 Przycisk przywoławczy
5 Przycisk sznurkowy
6 Manipulator pacjenta
7 Gniazdo gruszkowe